Seputar Peradilan

DENGAN KERJA BAKTI PA MANNA PUN BERSIH

www.pa-manna.go.id | Adakalahnya suatu pekerjaan apabila dilakukan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Adakalahnya suatu urusan apabila dilakukan dengan tolong menolong (gotong royong/kerja bakti) akan lebih membuat semangat terdorong. Semua itu hanya bisa dirasakan apabila ada kerja sama dan kekompakkan.

Dalam hal menjaga kekompakkan dan kebersamaan itu Pengadilan Agama Manna terus mengadakan kegiatan-kegiatan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Pada hari ini Jumat 19 Januari 2018 seluruh pegawai PA Manna mengadakan kerja bakti untuk membersihkan Pengadilan Agama Manna. Kerja bakti ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama dan akan dilakukan setiap sekali dalam sebulan.

Dengan dilakukan kerja bakti atau gotong royong ini tentunya kebersihan, kerapian dan suasana sehat di Pengadilan Agama Manna tetap terjaga dengan baik dan terus meningkat. Apalagi Pengadilan Agama Manna telah mendapatkan sertifikasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan kebersihan merupakan poin penting dalam penilaian dan kebersihan PA Manna masih menjadi perhatian yang perlu ditingkatkan lagi.

1. Kebersihan

Namun bukan hanya karena Pengadilan Agama Manna telah mendapatkan sertifikasi A Excellen SAPM menjadi alasan kebersihan harus ditingkatkan, lebih dari itu kebersihan Pengadilan Agama Manna tentunya manfaatnya akan kembali kepada masyarakat sebagai pencari keadilan dan pegawai PA Manna sendiri, Sebab dengan bersih dan rapih akan lebih membuat nyaman baik itu bagi masyarakat yang datang mapaun bagi pegawai dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Dengan gotong royong kekompakkan berasa, kebersamaan terjaga, kebersihan tercipta (KIM).